GEO@Lommel

HITA wenst op grondgebied Lommel meerdere diepe geothermieprojecten te ontwikkelen. Uit een eerste analyse blijkt dat het ondergronds potentieel veelbelovend is door de aanwezigheid van drie mogelijke watervoerende lagen in de diepe ondergrond. Deze zijn achtereenvolgens met toenemende diepte (en ook ouderdom) de zandstenen van het Trias (ook wel Buntsandstein genoemd), de zandstenen van het Boven Carboon  (ook wel Neeroeterenzandsteen genoemd) en tenslotte de kalkstenen van het Onder Carboon (ook wel Kolenkalk genoemd omwille van de ligging onder de steenkoollagen van het Westfaliaan).

 

Bovengronds beschikt Lommel bovendien over zones met een grote dichtheid aan warmtevragers. In de eerste plaats springen het stadscentrum en  de industrieterreinen Maatheide en Kristalpark in het oog, maar ook in het noorden met de aanwezigheid van een subtropisch zwembad, een vakantiepark en sportinfrastructuur, is de warmtevraag voldoende hoog om tot het realiseren van een diepe geothermieproject te komen.

 

detailtopo maatheide v2

Industrieterrein Maatheide

In eerste instantie richt HITA zijn pijlen op het industrieterrein van Maatheide waar verschillende grote warmtevragers zijn gehuisvest. Op middellange termijn wensen deze bedrijven over te schakelen op een duurzame energiebron : zon, wind, … én diepe geothermie. De ligging van Maatheide laat eveneens toe om, via ondergrondse warmtenetten, de warmte te transporteren naar het  stadscentrum van Lommel. Een win-win situatie voor alle partijen.

Specifieke projectaanpak

In tegenstelling tot de as Wuustwezel-Turnhout-Mol, waar het oudste ondergrondse reservoir, gekend als Kolenkalk goed onderzocht is, is deze laag minder gekend in het oosten. Omwille van deze onzekerheid zal HITA als eerste stap een 3D seismische campagne uitvoeren.  Zogenaamde ‘3D seismiek’ geeft in tegenstelling tot ‘2D seismiek’ veel meer zekerheid over de ligging en continuïteit van breukvlakken en over de horizontale variaties in de reservoireigenschappen. Dit zijn essentiële gegevens  om een 3D model  te  bouwen en de risico’s op misboringen, aardbevingen, … maximaal uit te sluiten.

Elk van de drie targets in Lommel beschikt over een ander geologische risico, maar ook een ander  geothermisch potentieel. Onze projectaanpak beoogt in de eerste plaats te boren naar het diepste reservoir met het hoogste geothermisch potentieel. Dit is de Kolenkalk. Na het uitvoeren van een eerste boring kan een productie- en injectietest worden uitgevoerd. Bij onvoldoende potentieel zowel geologisch als vanuit economisch perspectief, kan het onderste deel van deze eerste put verlaten worden en kan het hogergelegen watervoerende reservoir getest worden. Indien dit  aangepaste scenario voldoende potentieel biedt, kan een tweede put geboord worden naar het hogergelegen reservoir. 

 

 Seismische campagne

Tijdens de 3D seismische campagne gaan trilwagens om de twintig meter trillingen in de ondergrond sturen. Door deze trillingen aan het maaiveld terug op te vangen via speciale meetapparatuur (geofonen) wordt een volwaardig driedimensionaal beeld gevormd van de diepe ondergrond. De exacte projectlocatie ligt nog niet vast maar zal meer dan waarschijnlijk in de buurt van het industrieterrein Maatheide gebeuren.

HITA plant de seismische campagne tweede helft van juni 2021. Hierna dient de nodige gegevensverwerking en interpretatie te gebeuren. Als alles vlot verloopt, kan in het najaar van 2021 een projectlocatie vastgelegd worden waarvoor de nodige vergunningsprocedures worden opgestart. Dit gaat dan zowel om een omgevingsvergunningstraject als een opsporingsvergunningsaanvraag voor het opsporen van aardwarmte in de diepe ondergrond. Ten vroegste begin 2023 kan er dan geboord worden naar de drie watervoerende lagen. Ongeveer 2 jaar later, begin 2025, kan de eerste duurzame warmte uit de diepe ondergrond richting de afnemers stromen.

 

Meer weten?

Contacteer ons