GEO@Herentals-Olen

HITA wenst op de grens tussen de stad Herentals en de gemeente Olen één tot twee geothermiecentrales te bouwen.  Voor Herentals kan dit een verduurzaming betekenen van enkele stadswijken binnen de ring en mogelijk ook van de KMO-zone Dikberd. Voor de gemeente Olen kan een diepe geothermiecentrale duurzame warmte leveren aan het industrieterrein Hoogbuul, maar ook aan de woonwijken tussen Olen centrum en het industriegebied.

Potentieel rond Olense Sluizen

Om in de toekomst duurzame warmte te kunnen leveren naar het stadscentrum van Herentals of het industriegebied Hoogbuul en nabijgelegen woonwijken, wordt in eerste instantie gefocust op het gebied rond de Olense sluizen. Hierbij is reeds de oefening gemaakt waarbij de bovengrondse warmtevraag en het ondergronds potentieel aan mekaar gekoppeld zijn, zowel voor het gebied ten noordwesten van de sluizen en ten zuidoosten ervan. Gezien beide zones niet ver van mekaar verwijderd zijn, wordt een eventuele ontwikkeling tegelijkertijd onderzocht.

Knipsel topokaart detail

Seismische campagne

Een eerste stap in de ontwikkeling van diepe geothermiecentrales is de uitvoering van een seismisch onderzoek. Met deze meetcampagne, waarbij trilwagens rond rijden en om de twintig meter trillingen in de ondergrond sturen, wordt een volwaardig driedimensionaal beeld gevormd van de diepe ondergrond tot op een diepte van drie kilometer. Het geplande onderzoek zal het gebied tussen de N152 in het westen, de E313 in het zuiden, de Oevelseweg in het oosten en de N13 in het noorden volledig in beeld brengen. Afhankelijk van dit 3D-beeld zal beslist worden om vanaf één of twee locaties te boren.

Vervolgtraject

HITA plant de seismische campagne in december 2020. Hierna dient de nodige gegevensverwerking en interpretatie te gebeuren. Als alles vlot verloopt, kan in het voorjaar van 2021 een projectlocatie vastgelegd worden waarvoor de nodige vergunningsprocedures worden opgestart. Dit gaat dan zowel om een omgevingsvergunningstraject als een opsporingsvergunningsaanvraag voor het opsporen van aardwarmte in de diepe ondergrond. Ten vroegste eind 2022 kan er dan geboord worden naar de watervoerende lagen op een diepte tussen 1500 en 2500 meter. Ongeveer 2 jaar later, begin 2025, kan de eerste duurzame warmte uit de diepe ondergrond richting de afnemers stromen.

 

Meer weten?

Contacteer ons

ProjectUpdates.

datum ikoon25/11/2020

Seismische campagne regio Herentals-Olen van start op 7 december

Op maandag 7 december start de firma GTG met de mobilisatie vanuit Aurignac in Frankrijk. In totaal zal het uitvoerende team bestaan uit dertien personen, acht dienstwagens en drie trilwagens. Twee trilwagens zullen effectief operationeel zijn, terwijl één trilwagen als back-up in de buurt zal zijn.  

Vanaf  woensdag 9 december zullen de posities van de meettoestellen (geofonen) en de finale trajecten van de trilwagens worden opgemeten met GPS-toestellen. Deze posities zullen aangeduid worden met een merkteken (kleine paaltjes of tijdelijke spray). Aansluitend zullen de meer dan 2500 geofonen geplaatst worden zodanig dat de effectieve metingen kunnen starten ten laatste op maandag 14 december. 

Volgens planning zullen de trilwagens van maandag 14 december tot en met donderdag 17 december rondrijden in de straten en velden in Herentals en Olen. In totaal zullen de trilwagens een traject van 21 kilometer afleggen en daarnaast zullen over een afstand van ruim 50 kilometer geofonen geplaatst worden. De kaart toont de geplande trajecten voor de trilwagens in een roze kleur. Langs deze trajecten worden eveneens geofonen geplaatst. Daarnaast zijn er lijnen in het donkergroen aangeduid waar enkel geofonen zullen worden geplaatst en waar de trilwagens niet zullen rijden.  

Het onderzoek zal plaats vinden op zowel akkers en velden als op de openbare weg. Dit heeft meerdere redenen. Zo kan de plaatsing van geofonen langs een straat leiden tot veel ruis op de metingen door het passerende verkeer. Bij het gebruik van de (openbare) weg, moet eveneens rekening gehouden worden met de aanwezigheid van gas- en waterleidingen en zal er daardoor ook minder hard getrild kunnen worden om schade aan deze leidingen te voorkomen. Tenslotte kan het gebruik van de straten ook tot meer verkeershinder leiden. Daartegenover staat dat de eventuele natte toestand van velden en akkers kan leiden tot  spoorvorming. Ook kunnen de trilplaten van de trilwagens een minder goede connectie maken met de ondergrond indien deze te nat is.  

Als alles vlot verloopt is op donderdag 17 december het laatste trilpunt uitgevoerd en kunnen alle meettoestellen weer opgeruimd worden. Op maandag 21 december is dan de hele meetcampagne afgerond en kunnen de gegevens verwerkt worden door een gespecialiseerde firma. De eerste resultaten van de campagne worden verwacht in februari 2021. 

Foto website 1 v2