GEO@Herentals-Olen

HITA wenst op de grens tussen de stad Herentals en de gemeente Olen één tot twee geothermiecentrales te bouwen.  Voor Herentals kan dit een verduurzaming betekenen van enkele stadswijken binnen de ring en mogelijk ook van de KMO-zone Dikberd. Voor de gemeente Olen kan een diepe geothermiecentrale duurzame warmte leveren aan het industrieterrein Hoogbuul, maar ook aan de woonwijken tussen Olen centrum en het industriegebied.

Potentieel rond Olense Sluizen

Om in de toekomst duurzame warmte te kunnen leveren naar het stadscentrum van Herentals of het industriegebied Hoogbuul en nabijgelegen woonwijken, wordt in eerste instantie gefocust op het gebied rond de Olense sluizen. Hierbij is reeds de oefening gemaakt waarbij de bovengrondse warmtevraag en het ondergronds potentieel aan mekaar gekoppeld zijn, zowel voor het gebied ten noordwesten van de sluizen en ten zuidoosten ervan. Gezien beide zones niet ver van mekaar verwijderd zijn, wordt een eventuele ontwikkeling tegelijkertijd onderzocht.

Knipsel topokaart detail

Seismische campagne

Een eerste stap in de ontwikkeling van diepe geothermiecentrales is de uitvoering van een seismisch onderzoek. Met deze meetcampagne, waarbij trilwagens rond rijden en om de twintig meter trillingen in de ondergrond sturen, wordt een volwaardig driedimensionaal beeld gevormd van de diepe ondergrond tot op een diepte van drie kilometer. Het geplande onderzoek zal het gebied tussen de N152 in het westen, de E313 in het zuiden, de Oevelseweg in het oosten en de N13 in het noorden volledig in beeld brengen. Afhankelijk van dit 3D-beeld zal beslist worden om vanaf één of twee locaties te boren.

Vervolgtraject

HITA plant de seismische campagne in december 2020. Hierna dient de nodige gegevensverwerking en interpretatie te gebeuren. Als alles vlot verloopt, kan in het voorjaar van 2021 een projectlocatie vastgelegd worden waarvoor de nodige vergunningsprocedures worden opgestart. Dit gaat dan zowel om een omgevingsvergunningstraject als een opsporingsvergunningsaanvraag voor het opsporen van aardwarmte in de diepe ondergrond. Ten vroegste eind 2022 kan er dan geboord worden naar de watervoerende lagen op een diepte tussen 1500 en 2500 meter. Ongeveer 2 jaar later, begin 2025, kan de eerste duurzame warmte uit de diepe ondergrond richting de afnemers stromen.

 

Meer weten?

Contacteer ons