Algemeen.

13/08/2019

Diepe geothermie kan Vlaanderen helpen zijn klimaatdoelstellingen te behalen

Vlaanderen is voor het invullen van zijn energiebehoefte sterk afhankelijk van het buitenland. In 2017 verbruikte Vlaanderen 1.570 PJ aan primaire energie waarvan 71,4% afkomstig van gassen en petroleumproducten. Deze laatsten zorgen veruit voor de grootste uitstoot aan broeikasgassen.

12/06/2019

HITA nv brengt diepe geothermie in een stroomversnelling.

De roep naar ‘groene’ energie is groot. Zowel de bedrijfswereld als de burger zijn vastberaden om Vlaanderen te wijzen op haar verantwoordelijkheid én om te investeren in duurzame energie. De markt is er alvast klaar voor.

ProjectUpdates.

datum ikoon07/07/2020

Project: Project Turnhout

Resultaten seismische campagne gekend

De seismische campagne in de regio Heizijde waarbij twee trilwagens een traject aflegden van bijna twintig kilometer werd afgerond in het midden van mei. Nadien werden alle 2100 meettoestellen, die verspreid stonden over een gebied van maar liefst vijftien vierkante... Lees meer

Foto nieuwbericht

datum ikoon11/05/2020

Project: Project Turnhout

(Her)start seismische campagne op 6 mei

De werkzaamheden in het kader van het seismisch onderzoek naar de diepe ondergrond in de regio Heizijde lagen sinds 17 maart uit voorzorg stil. In tussentijd werden met de aannemer voor uitvoering van de campagne GTG de nodige voorzorgsmaatregelen afgesproken... Lees meer

HITA herstart seismische campagne opt

datum ikoon20/02/2020

Project: Project Turnhout

Aanstelling aannemer voor uitvoering seismische campagne

HITA heeft vandaag het contract gesloten met GTG (Gallego Technic Geophysics) uit Frankrijk voor de uitvoering van de seismische campagne in Turnhout. GTG zal samen met partner RTS (RealTimeSeismic), eveneens uit Frankrijk, zorgen voor de praktische uitvoering. Concreet is vastgelegd... Lees meer

foto trilwagen birdwagen 4